Cursussen en trainingen

Goldstein trainingen verbale vaardigheden en agressie reductie

Heeft uw medewerker moeite met sociale contacten? We bieden ook de Goldstein training in sociale vaardigheden en de Goldstein Agressie reductie training aan. Goldstein gaat er van uit dat mensen met bepaald gedrag een aantal aan elkaar gerelateerde tekorten hebben: Ten eerste hebben ze een tekort aan interpersoonlijke, sociale en cognitieve vaardigheden. Ten tweede hebben ze een tekort aan impulscontrole. Ten derde hebben ze voor wat betreft respect voor waarden en normen een meer egocentrisch, concreet en op een bepaalde manier primitief niveau van “moral reasoning” (morele verantwoording).

Dit leidde tot een programma met drie belangrijke componenten; namelijk de sociale vaardigheidstraining, waar ze nieuw sociaal gedrag aanleren. De agressie reductietraining leert ze agressief gedrag af en biedt alternatieven. Meer over deze trainingen en de voordelen vindt u op www.goldstein.nl.