06 - 206 701 25 (Jolanda) 06 - 532 146 42 (Bart) info@werkwinkel-deliemers.nl

Samen op weg naar zelfstandigheid

Met ambulante begeleiding ondersteunen we jou in en met je dagelijks leven. We richten onze begeleiding altijd op jouw zorgvraag en jouw persoonlijke leefsituatie. Bij de start van de ambulante begeleiding kijken we hoe en waarmee we jou kunnen ondersteunen. Samen kijken we wat er aan de hand is, wat jij nodig hebt aan ondersteuning en wat de mogelijkheden zijn. De ambulante begeleider komt in de meeste gevallen bij jou thuis.

Met ambulante begeleiding kun je bijvoorbeeld hulp krijgen bij:

 • het vinden van een passende dagbesteding
 • zelfstandig wonen en alles wat daarbij komt kijken
 • het herstellen van relaties / contacten
 • het inrichten van een sociaal netwerk
 • het ontdekken van vaardigheden of het ontwikkelen van vaardigheden
 • het structureren en organiseren van je leefomgeving
 • omgaan met (mentale) beperkingen

We gaan uit van jouw eigen kracht en van jouw bestaande netwerk. Samen met andere partners maken we afspraken om flexibel en vraag gestuurd ondersteuning in te zetten zodat jij lekker de dag door kunt komen.

Thuis of bij ons

Een ambulant begeleider komt meestal voor het bieden van de ambulante begeleiding bij jou thuis. Ook kan je in overleg gesprekken op het kantoor of op je werkplek hebben. Hoe je de ambulante begeleiding wil invullen bespreek je met jouw begeleider.

Wat doet een ambulant begeleider zoal?

 • Helpen met je administratie
 • Contact onderhouden en omgaan met andere instanties
 • Aanleren en/of vasthouden van een dagritme
 • Aanbrengen van structuur
 • Verbeteren van je sociale en emotionele vaardigheden
 • Opbouwen en onderhouden van sociale netwerken
 • Samen zoeken naar een zinvolle dagbesteding
 • Structureren en uitvoeren van huishoudelijke taken
 • Helpen met reizen met het openbaar vervoer
 • Verbeteren van je zelfredzaamheid en zelfstandigheid
 • Helpen met omgaan met problemen in je dagelijks functioneren

Wanneer kun je ambulante begeleiding krijgen?

Vanaf januari 2015 bepaalt de gemeente of je in aanmerking komt voor individuele begeleiding. De gemeente bepaalt ook hoeveel uur per week je ambulante begeleiding kan krijgen. Je kunt hiervoor naar een Wmo loket of contact opnemen met een sociaal wijkteam.

Wil je meer weten? Bel of mail gerust!