06 - 206 701 25 (Jolanda) 06 - 532 146 42 (Bart) + + + Op dit moment GEEN wachtijden + + + info@werkwinkel-deliemers.nl

Begeleiding en traject

De Participatiewet heeft tot doel mensen te activeren en waar mogelijk begeleiding te geven naar betaald werk. Dat deden gemeenten al, maar nu is er een nieuwe doelgroep bijgekomen: de jonggehandicapten. En ook al gaat het gelukkig bij veel gemeenten heel goed, het is toch een hele klus. Gemeenten hebben een sleutelrol in het brengen van onderlinge samenhang in de uitvoering van deze wetten. Dit betekent dat u dus op zoek moet naar nieuwe oplossingen. Werkwinkel De Liemers denkt hierin graag met u mee.

Bij ons kunnen cliënten vanuit het UWV weer werkervaring opdoen. Na bijvoorbeeld een burn-out, kan een cliënt weer op eigen tempo in een werkritme komen, ervaring op doen en zo weer doorstromen naar een reguliere baan. We bieden verschillende werkervaringsplekken op verschillende niveaus. We hebben goede banden met bedrijven als Click re-integratie zodat mensen snel kunnen doorstromen.

Wat doen we:

  • Begeleiding op de werkplek door een medewerker van een van onze samenwerkingspartners
  • Jobcoaching door jobcoach
  • Werknemersvaardigheden aanleren
  • Sociale vaardigheden aanleren op de werkplek
  • Arbeidsritme opbouwen
  • Sollicitatietraining geven
  • Belemmeringen voor werk die op privé vlak liggen in kaart brengen en waar mogelijk de weg naar oplossingen openen
  • Advies over passende taken/handelingen bij vaardigheden en competenties van de cliënt bij een reguliere werkplek
  • Eventuele aanvraag van indicatie doelgroepregister
  • Bemiddeling naar passende reguliere werkplek.

We werken met een nulmeting en tussentijdse metingen om de voortgang te bewaken. Als blijkt dat iemand meer dan 40% loonwaarde heeft en regulier aan het werk kan, volgt een advies over wat de cliënt nog nodig heeft om op de arbeidsmarkt geplaatst te worden. De cliënt werkt nog maximaal 6 maanden op de werkervaringsplaats om zichzelf te ontwikkelen op deze punten. Door de werkervaringsplaats is de cliënt jobready geworden. Ook is duidelijk welke taken passen bij de vaardigheden van de cliënt. Zo kan de cliënt naar een reguliere werkgever, eventueel met loonkostensubsidie. De Werkwinkel zal proberen te bemiddelen naar de reguliere arbeidsmarkt, zodat de cliënt direct doorstroomt naar een betaalde baan.