06 - 206 701 25 (Jolanda) 06 - 532 146 42 (Bart) info@werkwinkel-deliemers.nl

Diensten

Begeleiding voor werknemers met een verhaal

Volgens de Participatiewet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst nemen: het quotum arbeidsbeperkten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat daadwerkelijk kijken of de afgesproken aantallen voor 2015 zijn gehaald. Voldoet u daar nog niet aan? Dan kan het zijn dat u vanaf 2018 een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moet betalen.
Werkwinkel De Liemers adviseert u graag bij het bepalen van de loonwaarde en bij het bekijken van de voordelen voor uw bedrijf. Want die werknemer kan dan wel een verhaal hebben, dat verhaal sluit misschien wel naadloos aan op uw wensen.

We hebben daarnaast goede banden met bedrijven als Click Re-integratie zodat mensen snel kunnen doorstromen.

Kijk ook eens bij cursussen voor werknemers met een verhaal.